Biển Đông POC về nguồn.

bien dong poc ve nguon

Biển Đông POC hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2018

Năm 2018, hòa với thắng lợi chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi nhánh Tập đoàn Dầu ...

bien dong poc ve nguon

CEO Biển Đông POC Ngô Hữu Hải được vinh danh

Ngày 30/8/2018 tại Hà Nội, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Liên hiệp ...

bien dong poc ve nguon

Biển Đông POC tổ chức thành công "Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018"

Chiều 11/7, tại TP HCM, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Biển Đông POC đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết ...