Do vượt khả năng hấp thụ vốn của các dự án, Bộ Giao thông Vận tải lo không giải ngân hết 94.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được Chính phủ giao.

Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải được Chính phủ giao hơn 94.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn 22.722 tỷ đồng so với nhu cầu, khả năng hấp thụ vốn của các dự án.

Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã giao chi tiết cho các dự án với tổng số 94.135 tỷ đồng (đạt 99,97%).

Còn lại hơn 26 tỷ đồng kế hoạch được giao từ nguồn thu xử lý sắp xếp nhà đất cho các bộ, cơ quan trung ương chưa thể phân bổ do chưa có kế hoạch trung hạn.

Được biết, ước đến hết tháng 4/2023, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân đạt hơn 21.800 tỷ đồng, đạt 23,2% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, có 11.877 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hơn 9.000 tỷ từ nguồn vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 845 tỷ từ nguồn vốn nước ngoài.

Dù kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm của Bộ Giao thông Vận tải cao hơn mức bình quân chung, tuy nhiên, dự kiến trong những tháng tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nguyên do năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải xây dựng nhu cầu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là gần 71.500 tỷ đồng (gấp 1,3 lần kế hoạch vốn năm 2022).

Đây là khả năng giải ngân tối đa được xây dựng trên cơ sở tính toán rút ngắn tối đa thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công triển khai “3 ca, 4 kíp”.

Hải Linh / Báo Công Thương