Một trong những điều kiện cần để đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ là phải được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai.

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 18/1 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với hàng trăm điểm mới.

Đáng chú ý, tại Điều 138 Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ từ trước tháng 7/2014.

Có ba mốc thời gian để cấp sổ đỏ như sau: Thứ nhất là những trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980; Thứ hai là từ 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993; Thứ ba là từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014.

Luật Đất đai sửa đổi: Điều kiện nào để đất không giấy tờ được cấp sổ đỏ?- Ảnh 1.

Đất không giấy tờ trước tháng 7/2014 được cấp sổ đỏ nếu đủ đáp ứng một số điều kiện cần.

Cả ba nhóm đối tượng trên đều phải đảm bảo các yêu cầu là được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao sai thẩm quyền.

Tại điều 101 Luật Đất đai hiện hành quy định mốc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho trường hợp này là đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004. Như vậy, thời điểm công nhận quyền sử dụng cho đất không có giấy tờ tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được nới thêm 10 năm so với quy định cũ.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai (sửa đổi) quy định hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp đã sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1/7/2024 mà không có các giấy tờ quy định, có đăng ký thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định. Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp sổ đỏ. Với diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

https://www.baogiaothong.vn/luat-dat-dai-sua-doi-dieu-kien-nao-de-dat-khong-giay-to-duoc-cap-so-do-192240121194616036.htm

Phùng Đô / Giao thông