Không hiểu chương trình "Thế giới động vật" đã chiếu gì mà khiến một vận động viên rugby của xứ Wales cho tay qua hàng rào để trêu sư tử và bị cắn.

http://news.zing.vn/video-ngo-ngan-chuyen-vdv-tho-tay-cho-su-tu-can-post783658.html

/ Anh Tú / Zing