Cùng với số mắc Covid-19 tăng rất nhanh thì tỷ lệ bệnh nhân F0 có triệu chứng ở mức trung bình và nặng của Hà...