Hoành thánh ở Richmond, Canada, pho mát Camembert của Pháp hay bánh táo ở Canada là những món ăn nổi tiếng thế giới.