Nhiều mẫu xe quen thuộc vẫn đang tìm lối thoát khỏi danh sách "ế ẩm" nhất tháng.