Tháng 4, lượng điện tiêu thụ tính theo ngày của TP HCM cao nhất đạt 90,038 triệu kWh.