Liên Bang Nga nằm vắt ngang lục địa Á - Âu có diện tích lớn nhất thế giới 17.098.242km². Lãnh thổ của quốc gia này...