Sau 10 tháng đảm đương chức vụ, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đang phải giải quyết nhiều vấn đề nóng của ngành.