Theo bảng xếp hạng mới nhất của QS công bố cuối tháng 7, London rất được sinh viên yêu thích và được đánh giá là...