Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đang xác minh chủ tài khoản facebook tung tin du khách nước ngoài phải bỏ...