Lịch sử của các vụ ly hôn đắt đỏ nhất thế giới vừa phá kỷ lục mới khi phán quyết về phân chia tài sản...