Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế, ghi nhận cả nước đang điều trị 185 bệnh nhân nặng, nguy kịch, trong đó 13 trường hợp...