Người ủng hộ quyên góp hơn 120.000 USD và quà tặng để hỗ trợ 13 anh em nhà Turpin bị bố mẹ ruột giam cầm...