Ukraine công bố hình ảnh thượng cờ ở thành phố Balaklia sau khi giành lại đô thị chiến lược thuộc tỉnh miền Đông Kharkov, nơi...