Trong tuần qua, Việt Nam vừa giao xong một đơn hàng lớn cho chính quyền New York với 5 triệu sản phẩm bảo hộ y...

Chuyến hàng thứ nhất trong số hai lô với hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ DuPont được sản xuất tại Việt Nam rời Hà...

WHO đã vận chuyển gần 2 triệu thiết bị bảo hộ cá nhân tới 74 quốc gia và đang chuẩn bị gửi số lượng tương...

Trong bối cảnh đại dịch covid-19 lan rộng khắp thế giới, khi các cửa hàng phải đóng cửa, các sàn diễn bị hủy bỏ và...