Trong thời gian gần đây, một đoạn đất công bảo vệ bờ kè chống xói lở phía hữu ngạn sông Ba qua địa phận thôn...

Lợi dụng chủ trương xã hội hóa để đầu tư xây dựng các công viên trên địa bàn TP Rạch Giá (Kiên Giang), chủ đầu...