Sở GTVT Hà Nội vừa gửi thông báo đề nghị các Sở GTVT tỉnh, thành phố quản chặt phương tiện, xử lý nghiêm theo quy...