Ngày 16/4, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản và đình chỉ hoạt động...

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tự ký bồi thường 237 triệu đồng cho mình, ông Đặng Văn Nang bị bãi nhiệm tư cách đại...

Mê chụp ảnh, thầy Lê Nhật Vương Anh, giáo viên dạy toán tại Đồng Tháp đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường về sông...