Đại diện Cục C03 (Bộ Công an) khẳng định, tin đồn ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Quang Tuấn tự tử trong nhà tạm giam là...