Với quyết tâm tăng cường quản lý đối thị trường vàng, kiềm chế giá vàng miếng SJC trong nước theo chỉ đạo của Thủ tướng...

Các chuyên gia dự báo giá vàng thế giới tiếp tục đi lên trong tuần tới, trong khi vàng trong nước chưa rõ sẽ ảnh...