Dịch Covid-19 đã tác động lớn đến đời sống người lao động và người sử dụng lao động. Để kịp thời hỗ trợ người dân,...