- Việc thu phí sẽ có sự khác biệt giữa các nhóm cảng hàng không về khai thác tần suất cao và có hệ thống...