Vì lý do kinh tế và chính trị, Phần Lan chưa bao giờ có một lực lượng hải quân mạnh, tuy nhiên, chính phủ nước...