Đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell nói, châu Âu phải bắt đầu chịu trách...

Lầu Năm Góc đang tìm cách bảo đảm lợi thế chiến lược và công nghệ của Mỹ trong tương lai cũng như chuẩn bị thực...