"Hành trình công lý" - bộ phim đang phát sóng trên "giờ vàng" VTV không chỉ được hy vọng là bộ phim hấp dẫn về...