Khuyết tật bẩm sinh và tham gia vào những hoạt thiện nguyện, anh Lê Quang Toán không ít lần nhận được ý kiến tiêu cực....