Sau nhiều ngày tạo hình và trang trí, cặp linh vật rồng khổng lồ ở Huế chính thức hoàn thành để phục vụ du khách...

Sau 2 tuần thi công, những cụm linh vật rồng tết Giáp Thìn 2024 trên đường hoa Nguyễn Huệ đã nên hình dáng với vẻ...