Cảnh đoàn Youtuber, streamer tay máy giơ cao, rầm rập đuổi theo tu sỹ Minh Tuệ để quay chụp, livestream không chỉ phản cảm, xấu...

Nếu không chặn đứng được “cơn say” view của những người đi theo sản xuất, đăng tải clip ông Minh Tuệ, hệ luỵ sẽ ngày...