Các nhà khoa học xác định: sọ người được phát hiện tại Papua New Guinea vào năm 1929, là của nạn nhân một trận sóng...