Dự án 7.000 tỉ nâng cấp đường sắt Bắc - Nam đã hoàn thành 5/7 gói thầu thuộc đoạn Vinh - Nha Trang, mục tiêu...

Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Yên Viên- Lào Cai được phát hiện có nhiều sai sót trong thiết kế cũng như phê...