Vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings công bố kết quả xếp hạng nhà phát hành dài hạn cho Agribank ở mức...

Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều...