Sau thời gian xuống cấp, nhiều bức tranh trên phố bích họa Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở lại như mới sau 2...