Chuyến hàng thứ nhất trong số hai lô với hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ DuPont được sản xuất tại Việt Nam rời Hà...