Cây cải bắp có đường kính lên đến hơn 9m, quả bí ngô nặng tới 44,4kg, trái dưa chuột với hạng cân không mấy khiêm...

Không bón phân hay chăm sóc đặc biệt, bắp cải của ông Calder vẫn to đến mức kinh ngạc.