Bộ trưởng Tài chính Sergey Marchenko cho biết, Ukraine đang chi 3,5 tỷ USD mỗi tháng cho quân đội.