Theo Sở Y tế Bình Dương, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 733 ca COVID-19 mới, giảm 331 ca so với ngày 25/7.

Hóa thạch sọ người cùng nhiều hiện vật có thể cho biết về quá trình di cư và phong tục mai táng của người tiền...

Cần tiền, đó là căn bệnh không chỉ của riêng Thắng, nhưng để kiếm tiền bằng con đường phạm tội, phi nhân tính như Thắng...

Các nhà khoa học xác định: sọ người được phát hiện tại Papua New Guinea vào năm 1929, là của nạn nhân một trận sóng...

Trong hai năm tới, Đức sẽ điều tra "lý lịch" của hơn 1.000 sọ người, nhằm có thể biết cội nguồn của chúng trước khi...