Đồng chí Bùi Văn Nhiên, người dũng cảm hy sinh cứu trẻ đuối nước, được thăng quân hàm từ Trung tá quân nhân chuyên nghiệp...

Các cơ quan chức năng làm thủ tục đề nghị tặng thưởng huân chương và thăng quân hàm cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy...