Bộ Xây dựng đề xuất đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng hoặc hộ gia đình, 2 vợ chồng tổng...