Chiếc xe điện dành cho hai người đến từ nhà sản xuất ô tô Pháp Citroën được cho là chiếc xe cảnh sát dễ thương...