Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, quân đội nước này sẽ đưa vào biên chế thêm ít nhất hai tiểu đoàn xe tăng...