Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng, thuỷ văn quốc gia, khả năng lệch về phía Tây của bão số 1 và...

Cơn bão đầu tiên vừa xuất hiện trên khu vực biển Tây Bắc Thái Bình Dương có tên Malakas.