Từ năm 2012, một video quay cảnh trẻ em bị tra tấn tình dục được phát tán trên các diễn đàn nơi những kẻ ấu...