Các trụ sở được tỉnh Gia Lai cấp hàng tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa nhưng sau đó lại không sử dụng trong thời...