Một loại vaccine HIV thử nghiệm được chứng minh tạo ra kháng thể trung hòa trong một nhóm nhỏ tình nguyện viên, theo kết quả...