GELEXIMCO được vinh danh tại hai hạng mục quan trọng gồm Top 10 Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2023...

Tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2021 -2022 diễn ra ngày 15/3, Tập đoàn Geleximco đã được xướng tên...