Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) năm 2008 quy định, vận tải khách đường bộ có 5 loại hình gồm: Vận tải khách tuyến cố...