Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Lệnh yêu cầu Giám đốc Công ty thuỷ điện Sơn La, và Công ty thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy hồ...

Đề phòng người dân xem xả lũ nguy hiểm

Đề phòng người dân xem xả lũ nguy hiểm

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, ngày 15-6, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có Lệnh yêu cầu Giám đốc Công ty thuỷ điện Sơn La, mở một cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 13h ngày 15-6;

Công ty thuỷ điện Tuyên Quang mở tiếp một cửa xả đáy hồ tuyên Quang vào lúc 13h cùng ngày.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thực hiện:

Tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thuỷ sản ven sông; phương tiện vận tải thuỷ; các bến đò ngang, rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát, sỏi biết thông tin xả lũ hồ thuỷ điện Sơn La và hồ thuỷ điện Tuyên Quang, để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.

Theo ANTĐ