Bên cạnh thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, cử tri cũng đề nghị có giải pháp kiểm soát giá để tránh việc lương chưa tăng, giá tăng trước, thậm chí tăng cao.

Cần có giải pháp kiểm soát giá cả khi thực hiện cải cách tiền lương
Cần có giải pháp kiểm soát giá cả khi thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ vừa có trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X, liên quan đến việc đảm bảo đời sống cho người lao động trong khu vực công, khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh: Thái Bình, Tây Ninh, Bình Dương, Vĩnh Long với nội dung phản ánh, việc điều chỉnh tăng lương chưa kết hợp chặt chẽ với việc kiểm soát giá cả thị trường, dẫn đến tình trạng khi chính sách tiền lương vừa được thông qua, và chưa có hiệu lực thi hành thì giá cả các mặt hàng tiêu dùng đã tăng.

Cử tri kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường..., để việc tăng lương bảo đảm mục đích, ý nghĩa nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Cử tri các địa phương cũng đề nghị Chính phủ khi điều chỉnh chính sách tiền lương cần phải tính đến việc bảo đảm quyền lợi cho những đối tượng đang có phụ cấp.

Cùng nội dung này, cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nêu vấn đề, việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức là vô cùng cấp thiết, và nên đi trước sự phát triển chung. Bởi khi đời sống của cán bộ, công chức, viên chức được đáp ứng về vật chất, tinh thần, họ sẽ cống hiến hết thời gian, trí tuệ, năng lực cho công việc, cho các chỉ tiêu phát triển ngày càng lớn của đất nước.

Đồng thời, hạn chế việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm thêm nhiều việc bên ngoài để có thêm thu nhập, hoặc có biểu hiện, hành vi thực hiện tham nhũng, tiêu cực… 

Cử tri đề nghị sớm quan tâm thực hiện việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời kiểm soát giá để tránh việc lương chưa tăng, giá tăng trước, tăng cao.

Trả lời nội dung đại biểu nêu, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024, và Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, thì từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Theo nhiệm vụ được phân công, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền và triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới (trong đó có nội dung về thang, bậc lương, phụ cấp lương như ý kiến cử tri nêu) đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW.

 https://www.anninhthudo.vn/cu-tri-lo-ngai-luong-chua-tang-gia-da-tang-khi-cai-cach-tien-luong-post568547.antd

An Nhiên / ANTĐ